COACH THE COACH

Bij de twee sessies voor onze Nederlandstalige coaches in Dworp en de twee sessies voor de Franstalige coaches in Fraipont, had iedereen de gelegenheid om zijn ervaringen te delen en elkaar beter te leren kennen. Deze eerste editie was een succes en wij denken nu al na over een vervolg in 2020.