Wat hebben straathoekwerkers uit Mechelen en de consulting firma CANGURU met elkaar gemeen? De liefde voor voetbal natuurlijk! De verbindende kracht toont zij op de Solidarity Cup op 2 juni, een tornooi georganiseerd door de Mechelse Hattrick, Straathoekwerk Mechelen en Canguru. Hoe gaat het in zijn werk? Het gaat om een toernooi dat openstaat voor iedereen, waarbij elk team 250 euro betaalt om deel te nemen aan een dag vol sport en spel, barbecue en plezier... kortom een unieke teambuildingsgelegenheid voor lokale bedrijven!

We spraken met Jonas Maris van de Mechelse Hattrick gesproken om meer over dit initiatief te weten te komen:

Vanwaar dit evenement?

Enkele jaren geleden speelde ik met het idee om een voetbaltoernooi te organiseren ten voordele van Mechelse Hattrick. Dat resulteerde in 2014 en 2015 in een kleinschalig toernooi, telkens gekoppeld aan een event in de stad, waarbij de teams een klein bedrag betaalden dat de organisatiekosten dekte.

De belangrijkste reden toen om het toernooi te organiseren was om mensen samen te brengen en het homeless team de kans te geven om zich op een positieve manier te tonen aan mensen waarmee ze doorgaans niet in contact komen.

In 2015 kwamen we dankzij Straathoekwerk Mechelen in contact met CANGURU, een bedrijf dat een atypische teambuilding wilde organiseren voor haar medewerkers. De medewerkers werden in kleine groepjes verdeeld en voerden een hele dag klusjes uit bij verschillende sociale organisaties in de stad. Enkele medewerkers van het bedrijf hielpen ons met het verhuizen van het materiaal van onze volkskeuken. Die zou enkele dagen nadien starten op een nieuwe locatie.

Na afloop van de teambuilding gaf CANGURU aan om jaarlijks een initiatief te organiseren en was het het idee genegen om het homeless team te steunen door middel van een voetbaltornooi, in samenwerking met Straathoekwerk en Mechelse Hattrick. CANGURU werd op dat moment onze belangrijkste verbinding met de lokale bedrijfswereld. Mede door de dalende subsidies en het verdwijnen van de enveloppefinanciering via de BHC voegden we een extra reden toe om het toernooi te organiseren: op een sportieve manier geld inzamelen.

Wie zal spelen? 

Het deelnemersveld bestaat uit teams van bedrijven, lokale sociale organisaties en homeless teams in de regio.

Hoe hebben jullie samen gewerkt?

De drie organisaties zetten zich achter het werven van de deelnemers, ieder binnen zijn netwerk. Daarnaast zorgt Mechelse Hattrick voor de locatie, de trofeeën, EHBO, scheidsrechters en het sportieve verloop van de dag. Straathoekwerk zorgt via de stad voor de nodige tentjes, tafels, stoelen en een springkasteel. CANGURU beheert de inschrijvingen, neemt de organisatiekost op zich en zet zijn medewerkers in de dag zelf.

Is het moeilijk om dit soort evenement te organiseren? 

Organisatorisch is het niet zo moeilijk. Het heeft enkel tijd nodig om een vast deelnemersveld te verwerven en jaarlijks enkele nieuwe teams te vinden om het deelnemersveld uit te breiden. De juiste formule vinden gaat vooral via trial & error.

Wie is er allemaal betrokken?

De belangrijkste partner is Straathoekwerk. We werken met hen samen sinds de opstart van het homeless team in 2010. Zij organiseren mee het toernooi. Daarnaast zijn er een vijftal andere lokale organisaties die een team samenstellen om deel te nemen en het homeless team te steunen.

Wat breng het jullie op?

Binnen Mechelse Hattrick sta ik er praktisch alleen voor. Door Straathoekwerk Mechelen en CANGURU te betrekken wordt de link gemaakt met lokale organisaties en bedrijven, worden hun medewerkers ingezet om het toernooi mee te organiseren en is het mogelijk om geld in te zamelen voor de werking.

Wat bracht de vorige editie op?

De laatste editie bracht € 2.000 op. Daarmee kunnen we het project een jaar laten draaien en zijn we in staat om twee trainingsmomenten per week te organiseren in plaats van één. Bovendien sponsorde CANGURU bovenop de opbrengst ook een nieuwe uitrusting en de helft van de huur van de sporthal.