“Trainer van voetballers, coach van mensen."

Voetbal is voor de Belgian Homeless Cup in de eerste plaats een middel, het instrument dat we gebruiken om een relatie op te bouwen met onze spelers. Op het voetbalveld en in de groep kunnen zij veilig thuiskomen en nieuwe energie opdoen. Het zijn experimenteerruimtes om aan sociale vaardigheden en doelstellingen te werken. Een voetbalcoach die met thuislozen werkt, is dus in de eerste plaats een procesbegeleider. Hij voelt de temperatuur in de groep aan, en probeert een omgeving te scheppen waarbinnen mensen zich kunnen ontplooien.

Dit handboek is er voor de coaches: diegenen die al expert zijn in het omgaan met voetballers, leren erin over hoe om te gaan met kwetsbare mensen. Diegenen die sociaal al erg onderlegd zijn, leren erin meer over de mogelijkheden van het voetbalspel.

Bekijk het handboek