De Belgian Homeless Cup is de nieuwe sociale partner van de Pro League. De komende 3 seizoenen zal de organisatie een prominente plaats krijgen in het sociale verhaal van de Pro League en haar 24 clubs.

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. 36 lokale teams, verspreid over het ganse land, gebruiken voetbal als instrument om meer dan 500 dak- en thuislozen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de samenleving.  De perfecte match dus voor een intense samenwerking met de Pro League, vonden ook de profclubs.

Na samenwerkingen met SOS Kinderdorpen en Damiaanactie lanceerde de Pro League in april een nieuwe procedure voor een sociale partner. Uit de talloze kandidaturen kozen de profclubs uit 1A en 1B voor de de Belgian Homeless Cup. Deze keuze werdunaniem bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de Pro League, voorgezeten door Roger Vanden Stock. 

“De Pro League kijkt heel erg uit naar het partnerschap met deBelgian Homeless Cup ”, aldus CEO Pierre François. “Het inzetten van voetbal als hefboom om kwetsbare groepen opnieuw perspectief te bieden en hen te helpen reïntegreren in de samenleving, is waar communitywerking in onze sport om draait. De Belgian Homeless Cup doet dit reeds 10 jaar op voortreffelijke wijze’, geeft Stijn Van Bever CSR-manager van de Pro League aan.

“De Belgian Homeless Cup telt36 teams in steden en gemeenten langs weerszijden van de taalgrens. We kiezen er bewust voor om aandacht te besteden aan dak- en thuisloosheid, een lokale problematiek die zowel zichtbaar als verbogen mensen kan treffen. De keuze voor de Belgian Homeless Cup is ook de keuze voor de uitbouw van een globale en structurele samenwerking met een organisatie die reeds jaren lokale samenwerkingen met individuele clubs onderhield. De komende drie seizoenen vormen we 1 familie, zonder onderscheid.”

Bert Ballegeer, coördinator van de Belgian Homeless Cup is erg blij met de keuze van de profclubs: “Het partnerschap met de Pro League betekent voor de organisatie maar vooral voor onze voetballers een enorme erkenning. Terug meespelen in de samenleving start bij ons bij het meespelen in een voetbalclub. Spelers die geen dak boven hun hoofd hebben of voor wie een huis nog geen thuis is, vinden in het voetbal een nieuwe adem. Het shirt mogen aantrekken van een profclub en het signaal krijgen dat ze deel uitmaken van die voetbalfamilie betekent een onschatbare stimulans in hun reïntegratieproces . Hun inzet en trots dragen op hun beurt dan bij aan geëngageerde voetbalclubs, die van hun voetbalstadions een thuis voor iedereen maken.”

De komende drie seizoenen zal de Belgian Homeless Cup een volwaardige partner zijn van de Pro League. Zo zal de Kerstactie van de Pro League en haar clubs helemaal draaien rond de organisatie en haar spelers en zal de Belgian Homeless Cup een prominente plaats krijgen tijdens verschillende events van de Pro League. Samen met de clubs zullen ook verschillende initiatieven ondernomen worden om de lokale werkingen verder uit te diepen en de banden met de clubs nog te versterken.

Lees hier het persbericht van de Pro League.