Het homeless team van KAA Gent koos er voor om hun naam te veranderen van “KAA Gent Homeless Blue White” naar “GANTOISE PLANTREKKERS”. Zij deden dit omdat de vlag de lading niet meer dekte, ondermeer omdat het team niet enkel openstaat voor daklozen.

Wat hun spelers bindt is dat ze vaak als kwetsbaar bestempeld worden, maar dat ze er vooral al jaren in slagen om in moeilijke situaties het hoofd boven water te houden, te overleven… hun plan te trekken. Et voilà!

Hun slogan blijft ongewijzigd: NIET NEUTE, NIE PLEUJE !