De Prijs van het Prins Filipfonds werd op donderdag 13 juni uitgereikt aan de Belgian Homeless Cup (BHC). Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een initiatief dat op een concrete manier bijdraagt aan de toenadering tussen de Gemeenschappen. 
 
De BHC zet de kracht van voetbal in om een re-intregratieproces op te starten voor dak- en thuislozen. Dit traject kan van sociale (opstap naar hulpverlening, opbouwen van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld) of van professionele aard (opleiding, tewerkstelling) zijn. Ook op fysiek vlak wordt vooruitgang geboekt, door te werken aan een betere conditie en gezondheid.
 
Door de inzet van 14 teams worden wekelijks meer dan 350 dak- en thuislozen bereikt. Per jaar vinden er meer dan 450 trainingen en drie landelijke tornooien plaats. Op de tornooien wordt er gevoetbald tussen teams van Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
 
Rond deze teams zijn 50 sociale organisaties, 11 stedelijke sportdiensten en 15 voetbalclubs uit eerste, tweede en derde klasse uit de Belgische voetbalcompetitie betrokken.
 
Het project kreeg in 2011 al een ‘eervolle vermelding’ van de jury. De prijs werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt en levert de BHC een financiële ondersteuning van 25.000 euro op.