Wij zijn

een ondersteunende en faciliterende organisatie voor alle initiatieven die het voetbal gebruiken voor de verbetering van de situatie van mensen die kampen met dak- of thuisloosheid in België. Het voetbal is dan ook een populaire sport die als integratie- en emancipatiemiddel fungeert, waarbij de voetbalclubs krachtige versterkers zijn. De persoonlijke groei van de spelers binnen een groepsdynamisch proces staat daarbij voorop. 

 

Wij willen

mensen die kampen met dak- of thuisloosheid de kans geven om in team deel te nemen aan wedstrijden en tornooien. Wij staan de lokale teams bij met advies en zorgen voor de organisatie van een landelijk tornooi. Daarnaast willen wij bijdragen tot een positieve en genuanceerde beeldvorming van dak- en thuislozen door een actieve communicatie met de publieke opinie te voeren.

 

Wij streven

naar een goede samenwerking tussen de lokale teams onderling, tussen de voetbal- en bedrijfswereld en het sociale werkveld. Voetbal is een spel, toch streven wij naar een gezond evenwicht tussen sportieve, competitieve, en sociale doelstellingen.

 

Wij staan

voor fair play op en naast het veld, vanuit respect voor ieder mens en zijn omgeving.  We willen een positief imago uitdragen van onze spelers, die meer zijn dan enkel 'thuislozen'.  We willen dat de spelers, de lokale teams, en de organisatie 'Belgian Homeless Cup' samen een positief imago uitdragen.

 

We geloven

dat elke persoon die de moed en kracht in zich vindt om iets aan zijn situatie te doen, een winnaar is. We zijn overtuigd dat iedereen zwaktes maar ook sterktes heeft, dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft, dat niemand 'hopeloos' of 'verloren' is voor de maatschappij. Vanuit de kracht die de spelers in zich hebben, en de motivatie die voetbal biedt, kunnen zij met de juiste ondersteuning hun leven opnieuw een positieve wending geven. Niet enkel de persoon zelf, maar de hele maatschappij draagt hier een verantwoordelijkheid in. Het is aan de samenleving, aan de voetbalclubs en aan de hulpverlening, om spelers positief te benaderen en nieuwe kansen te bieden.