• Abattoir (map)
  • 24 Ropsy Chaudronstraat
  • Anderlecht, Brussel, 1070
  • Belgium

Het FOOTFOOD FESTIVAL draait helemaal rond het thema ontmoeting. Enerzijds tussen 35 voetbalteams van dak- en thuislozen vanuit heel België, anderzijds met 15 teams uit de brede samenleving. Deze ontmoeting gebeurt op twee zeer toegankelijke terreinen: op een voetbalveld en in een keuken. Vanuit de homeless cup werken wij met het middel van voetbal om kwetsbare mensen te bereiken en te betrekken. Mensen doen aansluiten bij de samenleving start bij hen doen behoren tot een kleine, positief ingestelde groep, in ons geval een voetbal- team. Spelplezier, uitdagingen en sociale contacten horen hier bij. Niet alleen de spelers, maar ook supporters zijn van harte welkom. Binnen dit totaalfeest zijn wij blij een volgende stap te kunnen nemen door een nauwe samen- werking aan te gaan met Cultureghem vzw. Deze vzw is actief op de site van de Abattoir en ook bij hen staat ontmoeting centraal, maar hun insteek is die van voedsel en koken en innovatief gebruik van de site voor sport en sociale activiteiten. Kort samengevat willen wij bruggen slaan tussen mensen. En wat is daarvoor beter geschikt dan voetbal en eten?

Meer informatie vind je in ons presentatiedossier!