de kracht van voetbal en van mensen 

We geloven dat elke persoon die de moed en kracht in zich vindt om iets aan zijn situatie te doen, een winnaar is. Elke persoon in een moeilijke situatie is een vechter, overlever. We zijn overtuigd dat iedereen zwaktes maar ook sterktes heeft, dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft, dat niemand 'hopeloos' of 'verloren' is voor de maatschappij. Vanuit de kracht die de spelers in zich hebben, en de motivatie die voetbal biedt, kunnen zij met de juiste ondersteuning hun leven opnieuw een positieve wending geven.

Read our Mission Statement →

 

Wat?

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Door de kracht van voetbal in te zetten wordt een re-integratieproces opgestart. Dit traject kan van sociale (opstap naar hulpverlening, opbouwen van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld) of van professionele aard (opleiding, tewerkstelling) zijn. Ook op fysiek vlak wordt vooruitgang geboekt, door te werken aan een betere conditie en gezondheid. 

De basis van de BHC zijn de lokale homeless teams. Er zijn 25 teams actief in de nationale competitie en 13 teams in de hoofdstedelijke competitie.

 

numbers2018_december.jpg

De hoogdagen van de BHC zijn de nationale tornooien die wij op openbare plaatsen organiseren. Zo waren we al te gast op de markten en pleinen van Sint-Truiden, Mechelen, Brugge, Genk, Gent, Bergen enz. Enerzijds bieden we zo een podium aan onze spelers om hun kunnen te tonen, anderzijds brengen we op deze manier ook de problematiek van dak- en thuisloosheid onder de aandacht binnen deze steden.

 

Voor wie?

20130424_5031.JPG

Wanneer we denken aan dak- en thuislozen denken we spontaan aan een wat oudere man met baard en vieze lange regenjas die dronken zijn verdriet loopt uit te zingen. Het zal de meeste mensen dan ook verbazen dat de gemiddelde dak- en thuisloze eerder een jonge vrouw blijkt te zijn dan een man van boven de 45 jaar. Wij hebben een stereotiep beeld van ‘de thuisloze’. Maar niet alleen dat, we hebben vaak verkeerd beeld over de manier waarop mensen dak- of thuisloos worden. En hoe ze dat zelf beleven.

‘Het is hun eigen fout! Eigen schuld dikke bult’ hoor je dan. Soms wel, maar in de meeste gevallen worden mensen thuisloos door een lang proces van verbroken verbindingen en uitsluiting. Er liggen verschillende oorzaken aan de basis van deze neerwaartse spiraal zoals het verlies van een baan of woning, een breuk in een langdurige relatie, faillissement of ziekte. Maar ook opvoedingsproblemen en geestelijke gezondheid spelen een rol.

Het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen de hulpverleners aan de spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin. Om deze mensen de kans te geven eens een positief verhaal te vertellen.

Sommige van onze spelers hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd (dakloos), andere hebben dit wel, maar een huis is nog geen thuis (thuisloos). Onder thuislozen vallen bijvoorbeeld mensen zonder papieren, mensen in opvangtehuizen, mensen in tijdelijke woningen enz. Ook mensen in extreme armoede of personen die kampen met een alcohol- of drugsverslaving zijn welkom om aan onze activiteiten deel te nemen.

 

Waarom?

Door dak- en thuisloze mensen mee te nemen in de positieve dynamiek van voetbal, kunnen we hen opnieuw geloof in zichzelf bijbrengen. Wij willen hen de kans bieden om in groep aan een gemeenschappelijk doel te werken en hen verantwoordelijkheden laten opnemen. 

Bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaand van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep ervaren en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen wij aan onze spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin. Zo kunnen zij verder groeien naar betere vormen van huisvesting, vorming, opleiding enz.

 

Wat maakt ons bijzonder?

De lokale teams bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen sociale organisatie en een (semi-)professionele voetbalclub.

Deze sociale organisaties zijn: straathoekwerk, OCMW, CAW, Inloop- of ontmoetingshuis, samenlevingsopbouw, buurtsport, opvang en begeleiding van alcohol- en druggebruikers, verenigingen waar armen het woord nemen, geestelijke gezondheidszorg, crisis- en opvangcentra, sportdiensten, uitleendiensten, jeugddiensten enz. 

Iedere organisatie heeft zijn eigen inbreng. Door samen te werken rond één project groeit de dynamiek rond de lokale werking.