Wij geloven in de kracht van voetbal en van mensen 

We geloven dat elke persoon die de moed en kracht in zich vindt om iets aan zijn situatie te doen, een winnaar is. Elke persoon in een moeilijke situatie is een vechter, overlever. We zijn overtuigd dat iedereen zwaktes maar ook sterktes heeft, dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft, dat niemand 'hopeloos' of 'verloren' is voor de maatschappij. Vanuit de kracht die de spelers in zich hebben, en de motivatie die voetbal biedt, kunnen zij met de juiste ondersteuning hun leven opnieuw een positieve wending geven.

Read our Mission Statement →

 

Wat?

bhcwinners.jpg

De Belgian Homeless Cup is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. Door de kracht van voetbal in te zetten wordt een re-integratieproces opgestart. Dit traject kan van sociale (opstap naar hulpverlening, opbouwen van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld) of van professionele aard (opleiding, tewerkstelling) zijn. Ook op fysiek vlak wordt vooruitgang geboekt, door te werken aan een betere conditie en gezondheid.

De hoogdagen van de BHC zijn uiteraard de nationale tornooien: wij spelen deze zo vaak mogelijk op publieke plaatsen. Zo waren we al te gast op de markten van Sint-Truiden, Mechelen, Brugge, Genk enz. Zo bieden we een podium aan onze spelers en teams om hun kunnen te tonen enerzijds en willen de problematiek van dak- en thuisloosheid binnen de stad onder de aandacht brengen anderzijds.

Maar de basis van de werking zijn uiteraard onze lokale homeless teams. Door de inzet van 30 teams bereiken wij wekelijks meer dan 400 dak- en thuislozen. Per jaar vinden er meer dan 500 trainingen en 4 landelijke tornooien plaats. Daarnaast bereiken wij jaarlijks nog een 150 mensen van de doelgroep via de verschillende supporterswerkingen.

Om dit alles te realiseren bestaat er een samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties en voetbalclubs uit de Belgische voetbalcompetitie. Momenteel zijn er 57 sociale organisaties, 13 stedelijke sportdiensten en 20 voetbalclubs uit eerste, tweede, derde en vierde klasse betrokken bij ons project. Dit komt neer op een gemiddelde van 5 organisaties die rond een lokaal homeless team samenwerken, een stevig staaltje lokaal sociaal beleid.

Daarnaast voeren wij een actieve communicatie om de problematiek van dak- en thuisloosheid onder de aandacht te brengen. 

De Belgian Homeless Cup is lid van FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless).

 

Voor wie?

20130424_5031.JPG

Wanneer we denken aan dak -en thuislozen denken we spontaan aan een wat oudere man met baard en vieze lange regenjas die dronken zijn verdriet loopt uit te zingen. Het zal de meeste mensen dan ook verbazen dat de gemiddelde dak- en thuisloze eerder een jonge vrouw blijkt te zijn dan een man van boven de 45 jaar. Wij hebben een stereotiep beeld van ‘de thuisloze’. Maar niet alleen dat, we hebben vaak verkeerd beeld over de manier waarop mensen dak- of thuisloos worden. En hoe ze dat zelf beleven.

‘Het is hun eigen fout! Eigen schuld dikke bult’ hoor je dan. Soms wel, maar in de meeste gevallen worden mensen thuisloos door een lang proces van verbroken verbindingen en uitsluiting. Er liggen verschillende oorzaken aan de basis van deze neerwaartse spiraal zoals het verlies van een baan of woning, een breuk in een langdurige relatie, faillissement of ziekte. Maar ook opvoedingsproblemen en geestelijke gezondheid spelen een rol.

Het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen de hulpverleners aan de spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin. Om deze mensen de kans te geven eens een positief verhaal te vertellen.

Sommige van onze spelers hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd (dakloos), andere hebben dit wel, maar een huis is nog geen thuis (thuisloos)!

Onder thuislozen begrijpen wij bijvoorbeeld ook:

  • mensen in tijdelijke woningen
  • mensen zonder papieren
  • mensen in opvangtehuizen
  • mensen met een alcohol- of drugverslaving
 

Waarom?

bank.JPG

Door dak- en thuisloze mensen mee te nemen in de positieve dynamiek van voetbal, kunnen we hen opnieuw geloof in zichzelf bijbrengen.
Wij willen hen de kans bieden om in groep aan een gemeenschappelijk doel te werken en hen verantwoordelijkheden laten opnemen. Zo wordt het pad geëffend voor toeleiding tot hulpverlening of tot opleiding of werk. Deelnemers leren vaardigheden en attitudes aan die hen van pas komen in hun directe omgeving maar ook in een werkomgeving.

Bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaand van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep ervaren en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen wij aan onze spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin. Zo kunnen zij verder groeien naar betere vormen van huisvesting, vorming, opleiding enz.

 

Wat maakt ons bijzonder?

De lokale teams bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen sociale organisatie  en een reguliere (semi-)professionele voetbalclub.

Deze sociale organisaties zijn: straathoekwerk, OCMW, CAW, Inloop- of ontmoetingshuis, samenlevingsopbouw, buurtsport, opvang en begeleiding van alcohol- en druggebruikers, verenigingen waar armen het woord nemen, geestelijke gezondheidszorg, crisis- en opvangcentra, sportdiensten, uitleendiensten, jeugddiensten enz. 

Iedere organisatie heeft zijn eigen inbreng en invalshoek: dit kan op het vlak van gezondheid, arbeid, sociaal netwerk, vrije tijd, opleiding, enz zijn.

Door samen te werken rond één project i.p.v. rond individuele cliënten groeit de dynamiek rond de lokale werking: zowel formeel als informeel zijn de gelegde contacten interessant voor spelers én organisaties.
Ook de samenwerking tussen organisaties onderling levert een meerwaarde op: los van problematieken eigen aan specifieke doelgroepen en sectoren, ontstaat er door de deelname aan ons project een integrale benadering van de deelnemers en van het gehele team.

Deze samenwerking vertrekt steeds vanuit een positieve benadering.