There is no offside!

Wat zijn deze Awareness tournaments nu precies?

Op de Awareness tournaments willen wij de problematiek van dak- en thuisloosheid tackelen. 

Deze tornooien worden lokaal georganiseerd door een gaststad. Deze stad kan organisaties uit sociale, politieke of private hoek laten spelen in hetzelfde tornooi als de homeless teams. Wat de uitslag ook wordt, zij spelen in de eerste plaats samen tegen uitsluiting! 

Net zoals het publiek in een voetbalstadion willen wij op deze tornooien een doorsnee krijgen van de hele bevolking: zowel een CEO als een arbeider, een jonge man als een oudere vrouw. Wij willen verschillende kleuren, verschillende muziekgenres, verschillende overtuigingen die hetzelfde gemeen hebben: wij staan voor inclusie.

Wij willen in 2014 drie à vier van deze tornooien organiseren! 

2013-06-15 Homeless cup Kortrijk sfeerbeelden full jpg-005.jpg
 
homelesscupronse-30.jpg

Waarom organiseren wij deze tornooien?

Dak- en thuisloosheid is een problematiek waar de hele samenleving tegen moet strijden. Vanuit welke hoek teams ook deelnemen aan deze tornooien, zij tonen dat zij betrokken zijn bij onze doelstelling.

Dak- en thuisloosheid is niet alleen nefast voor dak- en thuislozen, maar heeft een negatieve invloed op de hele samenleving. Deze boodschap willen we na het tornooi ook verspreiden via de communicatiekanalen van alle deelnemende teams en organisaties.

 

Wat brengen deze tornooien de BHC op?

  1. Een tornooi organiseren is in veel steden een hefboom voor een verankering van de homeless werking en de samenwerking tussen lokale partners (lokaal sociaal beleid).
     
  2. Wat betreft sociaal kapitaal in de Belgian Homeless Cup blijkt uit onderzoek dat wij zeer sterk zijn in bonding (tussen individuen van een homogene groep: dak- en thuislozen vinden elkaar binnen onze ‘familie’ en halen daar meerwaarde uit voor hun welbevinden en netwerk), maar we hebben nog werk aan de winkel wat bridging betreft (tussen individuen van heterogene groepen).
     
  3. De Belgian Homeless Cup promoten naar deelnemers en de samenleving

IMG_8379.jpg